Latihan Soal UN | Menyimpulkan Makna Simbol dalam Cerpen dan Fabel

Latihan Soal UN | Menyimpulkan Makna Simbol dalam Cerpen dan Fabel

Contoh Menyimpulkan Makna Simbol dalam Cerpen dan Fabel
1. Bacalah teks berikut!
Seekor kupu-kupu terbang dan hinggap di bunga yang satu ke bunga yang lain. Sayapnya warna-warni. Setiap orang yang melihatnya mengaguminya dan membiarkannya hinggap di
kepalanya.

Warna-warni pada teks tersebut simbol dari ...
A. ketakutan
B. kegalauan
C. keramaian
D. keindahan
2. Bacalah teks berikut!
Sekumpulan semut hitam terus merayap di dahan dan terus berjalan cepat ke ujung ranting. Didapatinya sepucuk daun dan dibawanya beramai-ramai ke dalam sarangnya. Daun yang lebar dan berat dapat dengan mudah diangkat beramai-ramai.

Daun pada teks tersebut simbol dari ...
A. doa
B. nasihat
C. rezeki
D. pekerjaan

3. Bacalah teks berikut!
Api Abadi Mrapen dimanfaatkan sebagai sumber obor berbagai kegiatan. Pekan Olahraga
Nasional juga sering memanfaatkan Api Mrapen sebagai obor yang dibawa secara estfet
oleh para atlet dari kota satu ke kota lain. Dengan obor ini para atlet bersemangat untuk
mengikuti berbagai kegiatan olahraga.

Makna simbol obor pada teks tersebut adalah ...
A. gembira
B. persatuan
C. semangat
D. rajin

Lihat selengkapnya: Latihan Soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia SMP/MTs


No comments:

Post a Comment